GENWEALTH ROYALTY BONUS

Royalty Commission on suunniteltu tarjoamaan pitkäkestoista tuloa joka perustuu autoshipvolyymiin organisaatiossasi ja se suoritetaan 8 generaatio syvyyteen. Generaatiot määritellään horisontaalisiksi tasoiksi alalinjassasi. Jokainen joka on sponsoroitu etulinjaasi, kuuluu ensimmäiseen sukupolveesi. Jokainen etulinjasi sponsoroima GHA ja GC kuuluu toiseen sukupolveesi. Rakentaessasi GenLife Health Advisor tiimiäsi analysoimme tiimisi rakennetta sukupolvien määrittämissä tasoissa, ensimmäisestä sukupolvesta kahdeksanteen sukupolveen (riippuen pätevöitymistasostasi). Royalty Commission on prosenttiosuus jokaisen sukupolven autoshipvolyymista. Mitä korkeampi pätevöitymistasosi on, sitä useamman sukupolven autoshipvolyymi on sisällytetty bonukseesi. Oheinen taulukko antaa sinulle kuvan tasoista, joista Royalty Commission suoritetaan.

Slide7.jpeg

Esimerkiksi, kun pätevöidyt GenLife Health Ambassadoriksi jonakin kuukautena, tulet saamaan 4% Royalty Commission ensimmäisen sukupolvesi autoshipvolyymista, 4% toisesta sukupolvestasi, 8% kolmannesta sukupolvestasi, 4% neljännestä sukupolvestasi, 4% viidennestä, kuudennesta ja seitsämännestä sukupolvestasi. Jos haluat saada bonuksen myös kahdeksannesta sukupolvestasi, sinun on täytettävä vähintään Emerald Health Ambassadorin pätevöitymistasolle asetetut pätevöitymisehdot.