GENWEALTH COMPENSATION PLAN 

GenHealthin voi ostaa GenLife Health Advisoreilta, jotka käyttävät GenHealthia, sekä jakavat kokemuksiaan omien verkostojensa kanssa. GenLife palkitsee GenLife Health Advisorit myös taloudellisesti. Olemme luoneet taloudellisesti kannattavan palkkiojärjestelmän, jonka nimi on GenWealth. Palkkiojärjestelmä palkitsee liiketoiminnan kasvattamisen perustoiminnoista.

Rohkaisemme sinua keskustelemaan ansaintamahdollisuudesta sen henkilön kanssa, joka on esitellyt sinulle GenWealthin, ja jota kutsutaan sponsoriksesi. Tämä henkilö voi antaa sinulle näkemyksen siihen, kuinka voit maksimoida tulomahdollisuuden yksinkertaisesti jakamalla omat kokemuksesi oman verkostosi kanssa lähellä, ja koko maailmassa.

SMART START BONUS

SMART START BONUS

Voit ansaita EUR 149.75 jokaisesta uudesta GenLife Health Advisorista ja GenLife asiakkaasta jonka sponsoroit. Joka kerta, ja aina.

LAUNCH BONUS

ROYALTY BONUS

SENIOR POOL

MULTIPLE BUSINESS CENTERS

GENWEALTH BASICS

Kompensaatiojärjestelmät  on suunniteltu palkitsemaan sinut niistä aktiviteeteista, jotka tukevat menestymistäsi. Näitä aktiviteetteja ovat tiimin rakentaminen, tuplaamisen kulttuurin muodostaminen ja johtajuutesi kehittäminen, jolloin voit myös tukea tiimiäsi tehokkaammin. Tästä johtuen kompensaatiojärjestelmässämme on 5 erilaista tapaa palkita sinua rakentaessasi GenLife-liiketoimintaasi maailmanlaajuisesti.

Ensimmäinen askel aloittaessasi liiketoimintaasi on että rekisteröit itsesi GenLife Health Ambassadoriksi. Luovutat meille yhteystietosi, sekä joitakin muita henkilökohtaisia tietojasi. Sitten valitset GenTestin ja päätät minkä Autoship-vaihtoehdon haluat valita. Näin voit varmistaa että saat GenHealthin joka kuukausi.

Tästä hetkestä alkaen voit alkaa rakentamaan tiimiäsi innostamalla muita ihmisiä kotimaassasi ja kaikilla avoimilla GenLife markkinoilla tekemään niin kuin sinä olet tehnyt. Sitä kutsutaan tuplaamiseksi.

Rekisteröidessäsi uusia jäseniä tiimiisi sijoitat heidät organisaatioosi, jota kutsumme alalinjaksesi. Samoin, kuin sinut on sijoitettu toisen GenLife johtajan tiimiin, sijoitat uudet tiimisi jäsenet valitsemiisi paikkoihin. Meidän on tärkeää tieää että juuri sinä olet sponsoroinut uuden henkilön, ja minne alalinjassasi hänet on sijoitettu. Teemme eron sponsorin (sinä) ja ylälinjan välillä (se henkilö jonka etulinjaan sijoitit uuden henkilön).

Rakentaessasi tiimiäsi näin sinulle muodostuu kaksiulotteinen organisaatio, jossa voi olla tuhansia jäseniä. Jokainen henkilö tiimissäsi ostaa GenHealthin kuukausittain ja näin tehdessään saavat yhden GenLife Health Pointin (GHP).

GenWealthissa huomioidaan 4 eritavalla muodostuvaa GHP ryhmää:

 

1. Henkilökohtainen GHP tarkistetaan kuukausittain. Tämä on tärkeää, koska voit saada palkkioita vain jos sinulla on 1 GHP. Tämä on järkevää, koska se on merkki aktiivisuudesta. Kuinka voisit olla aktiivinen GenTiimin jäsen jos et käytä tuotetta itse?

 

2. Laskemme yhteen kaikki GHP:t koko tiimissäsi ja kutsumme tätä Oragnisaatiosi Volyymiksi, OV. Tämä on kaikkien tiimisi jäsenten yhdessä muodostama kuukausittainen volyymi.

3. Laskemme yhteen GHP:t jokaisessa jalassasi. Jalka on yhden etulinjasi alle muodostuva tiimi.

4. Lopuksi laskemme yhteen jokaisen sukupolvesi (generaatio) muodostaman volyymin. Generaatio muodostuu niistä tiimisi jäsenistä, joiden välimatka sinuun on yhtä pitkä. Esimerkiksi ensimmäinen genraatiosi muodostuu niistä ihmisistä, jotka ovat etulinjassasi. Toinen generaatiosi muodostuu niistä ihmisistä, jotka ovat suoraan etulinjasi etulinjassa.

Ihanteellinen organisaatio koostuu useammmasta generaatiosta ja useammasta jalasta, jotka muodostavat organisaation leveyden. GenHealth-palkkiosi määräytyvät organisaatiosi tuottaman kuukausittaisen volyymin mukaisesti.

LINKS

©2021 by GenLife, S.A.S. 

Designed by NA Developers.

info@genlife.today

Tel: +1-561-371-0390

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon